Index

Day 4 - 24 April 2003

Lebanon, MO to Tulsa, OK - 275 miles

Lebanon - Springfield - Carthage - Joplin - /Kansas/ Galena - Baxter Springs /Oklahoma/ Miami - Claremore - Tulsa