1964 Avanti - 64R-???? - Minneapolis, MN - AUg 2017