Bob's Studebaker Resource Website

Sully Car Show 2008
Studebakers and Packards


sull2008x5994.jpg
Jeff Bradell's R2 Daytona

..the goods...
sull2008x5995.jpg
Larry & Pat Merhaut - 62 Lark Conv.
sull2008x5997.jpg
Frank & Gail Phillipi - 56 President
sull2008x6000.jpg
Tom Edmonds - 60 Lark Conv.

sull2008x5999.jpg
Bob & Donna Johnstone - 64 GT Hawksull2008x6002.jpg
Neil Sheldon - 54 Commander
sull2008x6009.jpg
..Perfect example..
sull2008x6004.jpg
sull2008x6005.jpg
sull2008x6006.jpg
sull2008x6007.jpg
sull2008x6008.jpg
sull2008x6003.jpg
Hal Hermann - 1933 Packard
sull2008x6012.jpg
...The Potomac Chapter chats and knoshes..
sull2008x6013.jpg
sull2008x6014.jpg
sull2008x6015.jpg
sull2008x6021.jpg
sull2008x6022.jpg
Bob Proodian - 64 Avanti R2
sull2008x6023.jpg