Bob's Studebaker Resource Website


York Swap Meet - Mar 2012


DSC06973MM.jpg DSC06974MM.jpg
DSC06975MM.jpg DSC06976MM.jpg
DSC06977MM.jpg DSC06978MM.jpg
DSC06979MM.jpg DSC06980MM.jpg
DSC06981MM.jpg DSC06982MM.jpg
DSC06983MM.jpg DSC06984MM.jpg
DSC06985MM.jpg DSC06986MM.jpg
DSC06987MM.jpg DSC06988MM.jpg
DSC06989MM.jpg DSC06990MM.jpg
DSC06991MM.jpg DSC06992MM.jpg
DSC06993MM.jpg DSC06994MM.jpg
DSC06995MM.jpg DSC06996MM.jpg
DSC06997MM.jpg DSC06998MM.jpg
DSC06999MM.jpg DSC07000MM.jpg
DSC07001MM.jpg DSC07002MM.jpg
DSC07003MM.jpg DSC07004MM.jpg
DSC07005MM.jpg DSC07006MM.jpg
DSC07007MM.jpg DSC07008MM.jpg
DSC07009MM.jpg DSC07010MM.jpg
DSC07011MM.jpg DSC07012MM.jpg
DSC07013MM.jpg DSC07014MM.jpg
DSC07015MM.jpg DSC07016MM.jpg
DSC07017MM.jpg DSC07018MM.jpg
DSC07019MM.jpg DSC07020MM.jpg
DSC07021MM.jpg DSC07022MM.jpg
DSC07023MM.jpg DSC07024MM.jpg
DSC07025MM.jpg DSC07026MM.jpg
DSC07027MM.jpg
Malcolm Berry demonstrating the Moser Axle Installation
DSC07028MM.jpg
DSC07029MM.jpg DSC07030MM.jpg
Valve Cover racing...
DSC07031MM.jpg
Matthew Burnette Explaining the
Stainless Restoration Process
DSC07032MM.jpg
DSC07033MM.jpg
Jim Turner Installing one
of his Front Disk brake Kits
DSC07034MM.jpg
DSC07035MM.jpg DSC07036MM.jpg
DSC07037MM.jpg DSC07038MM.jpg
Reproduction process being explained
DSC07043MM.jpg DSC07044MM.jpg
The right side was done Saturday
DSC07045MM.jpg DSC07046MM.jpg Sold for $5500
DSC07047MM.jpg DSC07048MM.jpg
DSC07049MM.jpg
Showed up Saturday AM
DSC07050MM.jpg
DSC07051MM.jpg